head-website

Bàn giám đốc Marcus

Bàn giám đốc Marcus của Fursys hàn quốc là sản phẩm được thiết kế riêng cho người lãnh đạo, chủ tịch, giám đốc hay người đứng đầu doanh nghiệp. Sản phẩm bao gồm bàn làm việc và ghế giám đốc, tủ đứng, cabinet, bàn họp chuyên dụng với màu sắc và đồng bộ tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp.

Bàn giám đốc Marcus của Fursys hàn quốc là sản phẩm được thiết kế riêng cho người lãnh đạo, chủ tịch, giám đốc hay người đứng đầu doanh nghiệp. Sản phẩm bao gồm bàn làm việc và ghế giám đốc, tủ đứng, cabinet, bàn họp chuyên dụng với màu sắc và đồng bộ tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp.

Bàn giám đốc Marcus

Bàn giám đốc Marcus
Bàn giám đốc Marcus của Fursys Hàn Quốc

Bàn giám đốc Marcus của Fursys Hàn Quốc

Bàn giám đốc Marcus của Fursys Hàn Quốc

Bàn giám đốc Marcus của Fursys Hàn Quốc

Brand

Color

Dimensions

Origin

TIN TỨC

GIỚI THIỆU VỀ CÁC SẢN PHẨM FURSYS HÀN QUỐC

virtual-icon